MyIrishMusic.com

Julie Fowlis 'Uam'

Regular price €14.95
 1. M' fhearann saidhbhir (my land is rich) / Nellie Garvey's favourite 
 2. Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach
 3. Wind and Rain
 4. Thig am Bàta 
 5. A Chatrion' Òg 
 6. Hé Gràdh, Hò Gràdh
 7. Cò Nì Mire Rium?
 8. A' Chiad Cheum
 9. Brògan Ùr Agam A-Nochd
 10. Rugadh Mi 'n Teis Meadhan na Mara
 11. Bodachan Cha Phòs Mi
 12. A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh
 13. Hò Bha Mi, Hé Bha Mi
 

  More from this collection